Uncategorized

SIGN THE PETITION TO SAVE JAZZ IN BRUGES!!

Jazz in Bruges : Under Threat

There is a new Petition to save De Werf in Bruges/ Belgium ,an important club on the circuit.
The Bruges Jazz Festival which has featured eg Soweto Kinch and Barry Guy and a host of European artists is also threatened.
Follow the link to
Sign our petition/save De Werf
Here’s what you’ll be signing . The petition is to the local politicians who hold the purse strings and who are threatening closure
Geachte Heer Minister,Geachte Heer Van den Brempt,
Dear Minister, Dear Mr Van Brempt
Tot mijn ontsteltenis verneem ik dat de “Beoordelingscommissie Kunstencentra” als conclusie onder haar pre-advies voor De Werf “onvoldoende” schreef.
To my astonishment I hear that the “Appraisal Committee on Arts Centres” has concluded in its report that De Werf is “unsatisfactory”
Dit zou betekenen dat De Werf en haar werking – de theater voorstellingen voor jong en oud, de jazzconcerten, het Jonge Snaken festival tijdens de herfstvakantie, het tweejaarlijkse Festival Jazz Brugge, het W.E.R.F. CD-label… – verdwijnen uit Brugge, uit Vlaanderen…
This must signify that De Werf and its activity [Jazz concerts, the two-yearly Bruges Jazz Festival, a record label….] are to disappear from Bruges and from Flanders.
Ik ga hier niet mee akkoord.
I do not agree to this.
Ik ben van mening dat De Werf een zeer waardevolle speler is in het internationale en in het Vlaamse cultuurlandschap.
I am of the opinion that De Werf is a very valuable player in the international and Flemish cultural landscape.
De Werf moet blijven!
De Werf must survive!
Mag ik hopen dat u, Mijnheer de Minister, bij het verdelen van de middelen voor de komende jaren met mijn mening rekening houdt.
May I hope that you, Minister, in the distribution of funds for forthcoming years, take account of my opinion
Voornaam:
First Name

Naam:
Surname

Adres:
Dutch not that difficult!

Not yet a subscriber of our Wednesday Breakfast Headlines?
Join the mailing list for a weekly roundup of Jazz News.


 

E-mail:

Hieronder bent u vrij om een persoonlijke mening over te maken aan de minister en de commissievoorzitter
You are free to enter your personal opinion to the minister and the head of the commission
below
Uw gegevens worden niet doorgestuurd naar andere instanties.
Your details will NOT be given to other organisations
PS: U kent misschien wel kunstencentrum Rataplan uit Borgerhout waarmee we regelmatig samenwerken. Ook zij hebben van dezelfde commissie een negatief advies gekregen.
PS An arts centre in Borgerhout with which we work regularly has received a negative report from the same commission
VERZENDEN
Press Send!!

Categories: Uncategorized

Leave a Reply Cancel reply